Framtidssäkra era rötter

Framtidssäkra era rötter

Alla organisationer kan omvandla sitt arkiv till en resurs. Det sker genom att skapa förutsättningar för en aktiv förvaltning av verksamhetsinformationen. Särskilt digitala flöden behöver rätt förutsättningar för att omvandlas från tung data till värdefull kunskap. Bra Arkiv har i 15 år hjälpt till att lyfta arkivfrågorna från källaren till rätt strategiska nivå. Låt oss lyfta er också!

Kompetens och kvalitet är centralt för oss både gentemot kund såväl som inom företaget. Vi har kvalitetssäkrade metoder både vid punktinsats och helhetslösningar. Tillsammans med kunder och partners arbetar vi fram klara och accepterade rutiner, så att varje medarbetare ser sin delaktighet i de värden som organisationens informationsflöden bär på.

 • Behöver du strategier för hållbar informationshantering?

  Läs mer »
 • Behöver du praktisk hjälp med arkivering och registrering?

  Läs mer »
 • Behöver du fördjupa dig i regelverk och
  lagstiftning?

  Läs mer »
 • För senaste nytt!
  Följ oss på Facebook
  och LinkedIn.